Главная Регистрация Вход

Для работы в проекте нужно Зарегистрироваться или Войти.

Теперь вы можете получать деньги, добавляя книги на наш сайт. Подробнее об этом читайте здесь.

Банківське безпекознавство

Стрельбицка Л.М.

Название Банківське безпекознавство
Автор Стрельбицка Л.М.
Издательство Кондор
Год 2007
Метки экономика украинская литература
Размер 2.03 МБ
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
1 10

СКАЧАТЬ КНИГУ

ЧИТАТЬ ONLINE

БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ КНИГИ


Сьогодні в Україні відбуваються радикальні геополітичні трансфор­мації, а також соціально-політичні та економічні перетворення. В цих умо­вах суттєво збільшується кількість і характер загроз та небезпек, особливо у сфері економічної та фінансової безпеки, кровоносну систему якої ста­новить банківська система України (БСУ). Завдяки новим науковим роз­робкам і публікаціям нині ми все більше стаємо свідками того, як на міждис­циплінарному стику банківського права і банківської справи зароджують­ся паростки нового елементу системи юридичної науки та навчальної дисципліни, якій з усіма підставами можна дати назву "банківське без- пекознавство". Важливо те, що така дисципліна не дублюватиме загаль­новідомі постулати економічної теорії, фінансового, банківського права, банківської справи та інших дисциплін, які викладаються в багатьох навчаль­них закладах юридичного профілю, а даватиме суто професійні знання й навики, необхідні для практичної діяльності. Дублювання має унеможли­вити сама побудова змісту та програми предмета, основу яких, окрім еко­номічної теорії і банківської справи, мають становити теоретичні основи та результати практичної діяльності по захисту банківської системи й бан­ківської діяльності в Україні.Популярные книги раздела
Экономикс
Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл
Шпаргалка по рынку ценных бумаг
Приходько А.В.
Чтобы оставить отзыв от имени, Зарегистрируйтесь или войдите на сайт.