Главная Регистрация Вход

Для работы в проекте нужно Зарегистрироваться или Войти.

Теперь вы можете получать деньги, добавляя книги на наш сайт. Подробнее об этом читайте здесь.

Teoria liczb

Sierpinski W.

Название Teoria liczb
Автор Sierpinski W.
Издательство Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
Год 1950
Метки математика теория чисел
Размер 40.14 МБ
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
1 10

СКАЧАТЬ КНИГУ

ЧИТАТЬ ONLINE

БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ КНИГИ


ROZDZIA? I. PODZIELNO?? LICZB I ROZK?AD NA CZYNNIKI PIERWSZE
ROZDZIA? II. RÓWNANIA NIEOZNACZONE PIERWSZEGO STOPNIA
ROZDZIA? III. ZASADNICZE W?ASNO?CIJ KONGRUENCJE. KONGRUENCJE 1-go STOPNIA O MODULE PIERWSZYM
ROZDZIA? IV. TWIERDZENIA WILSONA, EULERA I FERMATA. TWIERDZENIA O ROZK?ADACH NA SUM? KWADRATÓW
ROZDZIA? V. LICZBA I SUMA DZIELNIKÓW, LICZBY DOSKONA?E, WZORY SUMACYJNE
ROZDZIA? VI. FUNKCJA MÓBIUSA, FUNKCJA GAUSSA
ROZDZIA? VII. G?STO?? ROZMIESZCZENIA LICZB PIERWSZYCH W CI?GU LICZB NATURALNYCH
ROZDZIA? VIII. TWIERDZENIE EULERA, TWIERDZENIE LAGRANGE’A, PIERWIASTKI PIERWOTNE I WSKA?NIKI
ROZDZIA? IX. ROZWINI?CIA SYSTEMATYCZNE PRZY DOWOLNEJ ZASADZIE NUMERACJI
ROZDZIA? XI. RÓWNANIE PE??A
ROZDZIA? XII. U?AMKI ?A?CUCHOWE
ROZDZIA? XIII. TEORIA KONGRUENCJI PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
ROZDZIA? XIV. TEORIA SYMBOLU LEGENDRE’A I SYMBOLU JACOBIEGO
ROZDZIA? XV. ZARYS TEORII FORM KWADRATOWYCH
ROZDZIA? XVI. TEORIA LICZB CA?KOWITYCH ZESPOLONYCH
ROZDZIA? XVII. WST?P DO TEORII CIA? LICZBOWYCH
ROZDZIA? XVIII. WST?P DO TEORII IDEA?ÓW
ROZDZIA? XIX. WIELKIE TWIERDZENIE FERMATA DLA WYK?ADNIKÓW 5 i 7Популярные книги раздела
Геометрия. 7-9 классы
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И.
Математика
Стойлова Л.П.
Чтобы оставить отзыв от имени, Зарегистрируйтесь или войдите на сайт.